Styret

Kontakt oss
Leder: Håvard Myrseth
leder@driv-il.no              

Styret i innebandygruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på innebandy gruppas årlige møte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. 
Styret i innebandygruppa 2024
 
 
 

 Verv:LederHåvard Myrseth 
 
KassererStyremedlem